Αττική επιτύμβια στήλη

Η στήλη αποτελείται από τρία συγκολλούμενα τμήματα, τα οποία είχαν διασπαρεί στο παρελθόν και συνενώθηκαν πρόσφατα. Το πάνω δεξιά τμήμα ανήκε στη Συλλογή Κανελλοπούλου ενώ τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια βρίσκονταν στο Μουσείο J. Paul Getty των ΗΠΑ. Μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα δύο κομμάτια επέστρεψαν στην Ελλάδα το 2012 και συνενώθηκαν με το τμήμα του Μουσείου Κανελλοπούλου.

Η στήλη φέρει παράσταση δύο γυναικείων μορφών. Στα αριστερά βρίσκεται η νεκρή καθισμένη σε θρόνο. Φοράει χιτώνα και ιμάτιο και κρατά πυξίδα, της οποίας ανοίγει το κάλυμμα. Δεξιά εικονίζεται θεραπαινίδα, που στηρίζει το πηγούνι στο λυγισμένο δεξιό χέρι. Με το αριστερό χέρι κρατά ορθογώνιο αντικείμενο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πίσω μέρος των τμημάτων. Ενώ αυτό που βρισκόταν στη συλλογή του Μουσείου Κανελλοπούλου έχει διατηρήσει το αρχικό πάχος του, τα τμήματα που βρίσκονταν στο Μουσείο Getty έχουν πολύ μικρότερο πάχος, προφανώς επειδή είχαν πριονιστεί εγκαρσίως από τους αρχαιοκάπηλους για να ταξιδέψουν ευκολότερα στο εξωτερικό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
– Zagdoun M.-A. 1978. “Collection Paul Canellopoulos (XI). Sculptures”, Bulletin de correspondance hellénique 102, pp. 285-324, ειδ. 291-292.
– Ζαρκάδας Α. 2013. «Άγνωστα γλυπτά από το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», στο Οικονόμου Σ. – Δόγκα-Τόλη Μ. (επιμ.), Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β’ Αττική. Α’ και Γ’ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 247-278, ειδ. 247-250.
– βλ. επίσης The J. Paul Getty Museum. Guidebook, Malibu 1976, 25, 39.