Αργυρός κορινθιακός στατήρας

Η παραγωγή κερματοφόρων νομισμάτων στον ελλαδικό χώρο ξεκινά προς τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Πρώτες κόβουν νομίσματα πόλεις-κράτη που εμπλέκονται στο θαλάσσιο εμπόριο, όπως η Αίγινα, η Κόρινθος και η Αθήνα. Τα νομίσματα της περιόδου φέρουν στην κύρια όψη το σύμβολο της πόλης ενώ στην άλλη όψη έχουν ένα σφράγισμα ως βεβαίωση γνησιότητας και καθαρότητας του μετάλλου.

Εδώ βλέπουμε έναν πρώιμο αργυρό στατήρα από την Κόρινθο. Στην κύρια όψη εικονίζεται ο φτερωτός Πήγασος και από κάτω το ακροφωνικό αρχαϊκό γράμμα q, που ήταν το αρχικό της πόλης και του εθνικού επιθέτου (Κορίνθιοι). Στην δευτερεύουσα όψη υπήρχει έγκοιλο αποτύπωμα (σφράγισμα) σε σχήμα σβάστικας.

Ο φτερωτός Πήγασος ξεπήδησε μέσα από το σώμα της Γοργούς όταν την αποκεφάλισε ο Περσέας και εξημερώθηκε από τον Βελλερεφόντη με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς. Ήταν το ιερό σύμβολο της πόλης της Κορίνθου αλλά και των αποικιών της στη δυτική Ελλάδα και την Ιταλία. Τα νομίσματα των κορινθιακών αποικιών έχουν επίσης τον Πήγασο στον εμπροσθότυπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάθε αποικία προσέθετε το δικό της αρχικό γράμμα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σούρλας Δ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 155, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 244.