Αργυρό τετράδραχμο Δημητρίου Πολιορκητή

Μέχρι το τέλος της Κλασικής περιόδου, τα νομίσματα των ελληνικών πόλεων έφεραν στις δύο όψεις τους εικόνες θεοτήτων ή το σύμβολο της πόλης. Αυτό αλλάζει στους ελληνιστικούς χρόνους, όταν και αρχίζουν να αποτυπώνονται στον εμπροσθότυπο προτομές ηγεμόνων.

Σε αρκετά νομίσματα βρίσκουμε προτομές του Μεγάλου Αλέξανδρου, πρόκειται όμως για κοπές που έγιναν μετά τον θάνατό του από άλλους βασιλείς. Ο πρώτος που χαραξε τη μορφή του σε νόμισμα, ενώ ήταν ακόμη βασιλιάς, ήταν ο Δημήτριος Πολιοκρητής, ένας εκ των διαδόχων του Αλεξάνδρου.

Σε αυτό το αργυρό τετράδραχμο, που έχει κοπεί σε νομισματοκοπείο της Αμφίπολης το 290-289 π.Χ. βλέπουμε στην κύρια όψη (εμπροσθότυπο) την κεφαλή του Δημητρίου Πολιορκητή με διάδημα και κέρατα ταύρου, και στην πίσω όψη (οπισθότυπο) μορφή ιστάμενου Ποσειδώνα που πατά σε βράχο και κρατά την τρίαινα. Εκατέρωθεν του Ποσειδώνα οι επιγραφές ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Η παράδοση που εγκαινίασε ο Δημήτριος Πολιορκητής συνεχίστηκε κατά τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σούρλας Δ. 2006. Λήμμα καταλόγου αρ. 161, στο Χωρέμη-Σπετσιέρη Α. – Ζαρκάδας Α. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, 250.