Αρχέτυπο Άλδου Μανούτιου με έργα του Αριστοτέλη

Πρόκειται για τον δεύτερο από τους πέντε τόμους των Απάντων του Αριστοτέλη, που εκδόθηκαν στα ελληνικά από τον Ιταλό ουμανστή Άλδο Μανούτιο στη Βενετία μεταξύ 1495 και 1498. Ήταν η πρώτη έντυπη έκδοση έργων του Αριστοτέλη στα ελληνικά και ένα από πιο φιλόδοξα εκδοτικά εγχειρήματα του 15ου αιώνα. Ο τόμος του Μουσείου Κανελλοπούλου έχει περίπου 600 σελίδες και περιλαμβάνει τα έργα Φυσικής ακροάσεως, Περί ουρανού, Περί γενέσεως και φθοράς, ΜετεωρολογικάΠερί κόσμου, καθώς και επιλεγμένα κείμενα του Θεόφραστου, του Γαληνού και του Φίλωνα Αλεξανδρέα.

Η επινόηση της μηχανικής τυπογραφίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Τα τυπωμένα βιβλία παράγονταν πιο εύκολα από τα χειρόγραφα και ήταν φθηνότερα, γι’ αυτό και σταδιακά διεύρυναν την πρόσβαση των ανθρώπων στη γνώση. Tο πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε σε μηχανικό πιεστήριο ήταν η Βίβλος του Γουτεμβέργιου το 1455. Σύντομα άρχισαν να τυπώνονται έργα Ελλήνων και Ρωμαίων κλασικών συγγραφέων, γνωστά έως τότε από χειρόγραφα που φυλάσσονταν σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και μοναστηριών. Όλα τα βιβλία που τυπώθηκαν έως το 1500 αποκαλούνται «αρχέτυπα».

Αδημοσίευτο