Ο αρχάγγελος Μιχαήλ

Εικονίδιο σε χρώμα ανοιχτό πράσινο, που αποτελείται από έξι συνανήκοντα τεμάχια που έχουν συγκολληθεί. Είναι σπασμένο στις τρεις πλευρές του και μόνο η επάνω διατηρείται ακέραιη, όπου και διασώζεται στενό, ελαφρώς εξέχον πλαίσιο. Ίχνη του πλαισίου διακρίνονται επίσης στην κάτω και στη δεξιά πλευρά. Η πίσω πλευρά του εικονιδίου είναι καλά λειασμένη.

Η μορφή του ολόσωμου αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι λαξευμένη σε χαμηλό ανάγλυφο, το οποίο έχει υποστεί διαβρώσεις στο πρόσωπο, στα άκρα, σε ορισμένα σημεία του ενδύματος και των φτερών. Ο άγγελος εικονίζεται ελαφρά στραμμένος προς τα δεξιά του, με τα χέρια απλωμένα σε στάση δέησης, και πατεί σε λοξότμητο υποπόδιο. Φορεί αυτοκρατορική στολή -μακρύ χιτώνα (σκαραμάγκιον), σάκκο και λώρο-, όπως συνηθίζεται κατά τη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή περίοδο. Πίσω από την αριστερή φτερούγα του, στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου, κιονίσκος με κιονόκρανο σε σχήμα κουκουναριού παραπέμπει στους πλευρικούς κίονες των εικονιδίων από στεατίτη που στηρίζουν τόξα.

Περισσότερα