Εικονίδιο με παράσταση αρχαγγέλου Μιχαήλ

Εικονίδιο από στεατίτη με παράσταση ολόσωμου αρχάγγελου Μιχαήλ, όπως επιβεβαιώνει σχετική επιγραφή. Είναι λαξευμένος σε χαμηλό ανάγλυφο, στραμμένος ελαφρά προς τα δεξιά, φορώντας αυτοκρατορικά ενδύματα και υψώνοντας τα χέρια σε στάση δέησης. Στα δεξιά τοποθετείται κιονίσκος με κιονόκρανο σε σχήμα κουκουναριού. Οι λεπτομέρειες των ενδυμάτων, των φτερών και του προσώπου αποδίδονται με εγχαράξεις. Ο στεατίτης, σε αντίθεση με το ελεφαντοστό, δεν επιτρέπει βαθιά λάξευση, ούτε λεπτομερείς εγχαράξεις, με αποτέλεσμα οι μορφές να χαρακτηρίζονται από γραμμικότητα. Το εικονίδιο μάλλον συμπληρωνόταν με άλλες μορφές στα αριστερά που έχουν σήμερα χαθεί. Σε όμοιο εικονίδιο, που φυλάσσεται στο Λούβρου, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ στέκονται εκατέρωθεν της σκηνής της Ετοιμασίας του θρόνου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή η υπόθεση και για το εικονίδιο του μουσείου Κανελλοπούλου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Χαλκιά Ε. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 92, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 99.