Αλάβαστρο

Μυροδοχείο σε σχήμα αλαβάστρου. Έχει κυλινδρικό σώμα, χαμηλό λαιμό με ελαφρά υποτομή στο κάτω μέρος και στόμιο δισκόμορφο-χοανοειδές, με χείλος ελαφρά ασύμμετρο εξαιτίας της χειροποίητης διαμόρφωσης. Οι ψευδολαβές είναι πρόσθετες. Το αγγείο είναι κατασκευασμένο με την τεχνική τον “πυρήνα”, από γυαλί σε βαθύ κυανό χρώμα. Η κύρια διακοσμητική ζώνη αποτελείται από εναλλασσόμενες ομάδες τεθλασμένων γραμμών, γαλάζιου και κίτρινου χρώματος και συμπληρώνεται από παράλληλες γαλάζιες και κίτρινες γραμμές στη βάση, τον ώμο, το λαιμό και την περιφέρεια του χείλους.

Το σχήμα τον αλαβάστρου παρουσιάζεται στον ελλαδικό χώρο στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και είναι δημοφιλές έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Αρχικά κατασκευάζεται από αλάβαστρο λίθο και από πηλό, από τα τέλη όμως του 6ου αι. π.Χ., με την εισαγωγή της τέχνης της υαλουργίας, διαδίδονται και τα αλάβαστρα από υαλόμαζα. Πιστεύεται ότι το σχήμα έχει αιγυπτιακή προέλευση, όπως εξάλλου και ο αλάβαστρος λίθος, και ότι η ονομασία του προέρχεται από την αιγυπτιακή φράση a-la-baste (= το αγγείο της θεάς Μπαστ/Βουβάστεως). Η χρήση του ως αρωματοδοχείον επιβεβαιώνεται από τις γραπτές πηγές και από τη συχνή του απεικόνιση σε σκηνές καλλωπισμού γυναικών στην αγγειογραφία.

Στ. Ελευθεράτου