Αλάβαστρο

Μυροδοχείο σε σχήμα αλαβάστρου. Έχει κυλινδρικό σώμα, χαμηλό λαιμό με ελαφρά υποτομή στο κάτω μέρος και στόμιο δισκόμορφο-χοανοειδές, με χείλος ελαφρά ασύμμετρο εξαιτίας της χειροποίητης διαμόρφωσης. Οι ψευδολαβές είναι πρόσθετες. Το αγγείο είναι κατασκευασμένο με την τεχνική τον “πυρήνα”, από γυαλί σε βαθύ κυανό χρώμα. Η κύρια διακοσμητική ζώνη αποτελείται από εναλλασσόμενες ομάδες τεθλασμένων γραμμών, γαλάζιου και κίτρινου χρώματος και συμπληρώνεται από παράλληλες γαλάζιες και κίτρινες γραμμές στη βάση, τον ώμο, το λαιμό και την περιφέρεια του χείλους.

Περισσότερα