Η Άκρα Ταπείνωσις

Ο Χριστός εικονίζεται νεκρός, όρθιος μέσα σε σαρ­κοφάγο από ρόδινο μάρμαρο, μέχρι την οσφύ. Έχει τα χέρια σταυρωμένα μπροστά και το κεφάλι ελαφρά γερμένο προς τον δεξιό τον ώμο. Τα μάτια του είναι κλειστά, το στόμα μισάνοιχτο. Τα πλούσια σκουρο­κάστανα μαλλιά του πέφτουν κυματιστά στους ώμους. Στην πλευρά και τα χέρια ο τύπος της λόγχης και των ήλων αποδίδεται με μαύρα στίγματα που τα περιβάλλει το ξεραμένο αίμα. Φορεί μόνον ένα λευ­κό περίζωνα. Τα χέρια είναι ιδιαίτερα ισχνά. Ένας α­πλός εγχάρακτος κύκλος σχηματίζει τον φωτοστέ­φανο. Πίσω από τον Χριστό διαγράφονται οι κεραί­ες του Σταυρού. Στην κάθετη, ψηλά, επάνω σε λε­πτό μικρό κοντάρι, ένα ελισσόμενο ειλητάριο που σώζει ελάχιστα ίχνη επιγραφής. Σταυρός και σαρκο­φάγος έχουν αποδοθεί με ορθή προοπτική στις κε­ραίες του Σταυρού έχουν ζωγραφισθεί και τα νερά του ξύλου.

Το κατεξοχήν εικονογραφικό αυτό θέμα του Πά­θους, γνωστό στο Βυζάντιο ήδη από τον 12ο αιώνα, γνώρισε σημαντική διάδοση στην Ιταλία του Trecento (Belting 1981, σ. 142 κ.ε.). Σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα, όπως ιδίως είχαν διαμορφωθεί στη Φλωρε­ντία και τη Βενετία, το θέμα διαπλάθεται και πάλι α­πό τους κρητικούς ζωγράφους του 15ου αιώνα.

Περισσότερα