Εικόνα με παράσταση αγίου Κωνσταντίνου

Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος Α’, άγιος του χριστιανισμού, εικονίζεται όρθιος να κρατά με το δεξί χέρι σταυρό και με το αριστερό χρυσό σκήπτρο. Φορεί πολυτελή αυτοκρατορική ενδυμασία, στις αποχρώσεις του κόκκινου, κοσμημένη με χρυσές υφάνσεις και πολύτιμους λίθους, ενώ ο μανδύας του φέρει έναν χρυσοΰφαντο δικέφαλο αετό. Στέφεται με μεγάλο διάλιθο στέμμα. Ο χαρακτηριστικός τρόπος πλάσιμου του προσώπου με τον σκούρο προπλασμό, περιορισμένα ρόδινα σαρκώματα και τις λίγες φωτειν’ές ψιμμυθιές που φωτίζουν το πρόσωπό του θυμίζουν έργα των μέσων του 17ου αιώνα. Συνήθως ο άγιος Κωνσταντίνος εικονίζεται μαζί με την μητέρα του, αγία Ελένη, να κρατούν από κοινού τον Τίμιο Σταυρό. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες που αποδίδεται μόνος του όπως εδώ, όπου αναδεικνύεται το βασιλικό του αξίωμα και υπογραμμίζεται ο ρόλος του στην αναγνώριση και διάδοση του χριστιανισμού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σκαμπαβίας Κ. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 177, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 322-323.