Εικόνα με παράσταση αγίου Γεωργίου έφιππου δρακοντοκτόνου

Η διήγηση θέλει τον Άγιο Γεώργιο να σώζει τη βασιλοπούλα από έναν φοβερό δράκο. Ο άγιος εικονίζεται πάνω στο λευκό του άλογο έτοιμος να καρφώσει με την λόγχη του τον δράκοντα. Οι σκούροι προπλασμοί και η συνοφρύωση του προσώπου του αγίου καταδεικνύουν την δύναμη του χτυπήματος με το δόρυ. Η έντονη κίνηση υπογραμμίζεται από τον μανδύα του που κυματίζει, την στιγμή που το άλογο ετοιμάζεται να κάνει άλμα πάνω από τον δράκο. Στην δεξιά πλευρά, πάνω σε ψηλό πύργο, παρακολουθεί ο βασιλιάς με τη συνοδεία του. Αριστερά, η έντρομη βασιλοπούλα τρέχει ζητώντας ασφάλεια προς  την τειχισμένη πολιτεία στο βάθος της σκηνής. Στο κάτω μέρος της σύνθεσης τοποθετείται το οικόσημο αδιάγνωστης οικογένειας που παρήγγειλε την εν λόγω εικόνα. Ο κρητικός ζωγράφος και σιναΐτης μοναχός, Ιερεμίας Παλλαδάς, ο οποίος υπογράφει δίπλα από το οικόσημο (ΧΕΙΡ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ) εγγράφεται στους συντηρητικούς ζωγράφους του 17ου αιώνα, που επιστρέφουν συνειδητά σε πρότυπα της κρητικής ζωγραφικής του 15ου αι.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Βαλάκου Π. 2007. Λήμμα καταλόγου αρ. 167, στο Σκαμπαβίας Κ. – Χατζηδάκη Ν. (επιμ.), Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή, Αθήνα, 298-301.