Μέτοικος – Η συμβολή των ξένων στην αρχαία και σύγχρονη ιστορία της Αθήνας

Διαδικτυακό σεμινάριο
Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

Τι θα ήταν η Αθήνα χωρίς τους ξένους; Ποια επαγγέλματα και ποιες τέχνες θα έλειπαν; Πόσο θα διέφεραν τα έθιμα, οι μουσικές και οι γεύσεις της πόλης εάν δεν είχαν υπάρξει μετανάστες, πρόσφυγες και άλλοι ακούσιοι ταξιδιώτες, που ρίζωσαν στον τόπο αυτό χωρίς απαραίτητα να το επιδιώξουν;

Έναν αιώνα μετά το μεγάλο προσφυγικό κύμα που άλλαξε την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, επιχειρούμε να διερευνήσουμε τη διαχρονική επίδραση της μετοίκησης (εκούσιας ή ακούσιας) στην αστική ζωή της Αθήνας. Εστιάζοντας παράλληλα στην αρχαία και τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, θα εξετάσουμε θέματα όπως η κοινωνική θέση και τα δικαιώματα των διάφορων κατηγοριών ξένων που ήρθαν στην πόλη ανά περίοδο, ο ρόλος τους στην οικονομία, η συμβολή τους στις πολιτικές διαδικασίες και στην πνευματική ζωή του τόπου, οι προκαταλήψεις της τοπικής κοινωνίας, οι τρόποι ενσωμάτωσης κ.ά.

Στόχος του σεμιναρίου, που οργανώνει το Μουσείο Κανελλοπούλου, είναι να φωτίσει το φαινόμενο της μετοίκησηςαπό διαφορετικές οπτικές γωνίες και να αναδείξει την πολύπλευρη συμβολή των ξένων στη μακραίωνη ιστορία της Αθήνας. Ταυτόχρονα θα διερευνήσουμε πώς η έννοια του «ξένου» μετασχηματίζεται στο χρόνο.

Την επιμέλεια της σειράς έχουν οι Κώστας Βλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, και Τάσος Σακελλαρόπουλος, Δρ Ιστορίας, Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Συμμετέχουν οι ιστορικοί και αρχαιολόγοι Νίκος Ανδριώτης, Σοφία Ανεζίρη, Μαρία Δημητριάδου, Χάρις Κανελλοπούλου, Δέσποινα Τσιαφάκη. Στην τελευταία συνάντηση οι επιμελητές της σειράς θα συνοψίσουν τα συμπεράσματα και θα συζητήσουν τις έννοιες της μετοίκησης και του ξένου με συντονισμό της Αγιάτης Μπενάρδου. Διοργάνωση: Νίκος Παπαδημητρίου, Μουσείο Κανελλοπούλου.

Παρακολουθήστε τις διαλέξεις στο YouTube


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
ώρα 19.30
ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Κώστας Βλασόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
https://www.youtube.com/watch?v=6Fh1QGMSZTw&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=1&t=612s

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023
ώρα 19.30                                           
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ 1922
Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη)
Μαρία Δημητριάδου (Μουσείο Μπενάκη)
https://www.youtube.com/watch?v=wXl06_J0ZUE&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=2

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023
ώρα 19.30
ΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ
Δέσποινα Τσιαφάκη (Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’)
https://www.youtube.com/watch?v=_Z_qPGXzT_Q&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=3

Τετάρτη 5 Απριλίου 2022 / ΑΛΛΑΓΗ: Πέμπτη 6 Απριλίου 2023
ώρα 19.30
ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΘΗΝΑ
Σοφία Ανεζίρη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
https://www.youtube.com/watch?v=mNj-gMyKqh0&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=4

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023
ώρα 19.30
ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ 1922 ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Χάρις Κανελλοπούλου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
https://www.youtube.com/watch?v=j1K1QxdehAo&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=5

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023
ώρα 19.30
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1821-1940
Νίκος Ανδριώτης (Δρ Ιστορικός)
https://www.youtube.com/watch?v=L8lmUY5keV4&list=PLwmaOYydn6GAZzSudMlNA7egh16WtitpY&index=6

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023
ώρα 20.00
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Νίκος Παπαδημητρίου (Μουσείο Κανελλοπούλου)
Κώστας Βλασόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη)