Βυζαντινή Τέχνη

Στο Μουσείο Κανελλοπούλου παρουσιάζεται μια μοναδική συλλογή έργων βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.

Η Συλλογή Βυζαντινής Τέχνης

Στο Μουσείο Κανελλοπούλου παρουσιάζεται μια μοναδική συλλογή έργων βυζαντινής τέχνης που περιλαμβάνει τεχνουργήματα ζωγραφικής, μικροτεχνίας, μεταλλοτεχνίας, ξυλογλυπτικής και υφαντικής, καθώς και κοσμήματα, νομίσματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και Πατριαρχικά έγγραφα. Με έργα από τον 4ο μέχρι και τον 18ο αιώνα από τα ακμάζοντα εργαστήρια του Αγίου Όρους και τη Λαϊκή τέχνη του 19ου, η Συλλογή Κανελλοπούλου συνθέτει μία πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής δημιουργίας.

Στο Μουσείο προβάλλεται η καθημερινή ζωή, η χριστιανική πίστη και η αυτοκρατορική εξουσία και παράδοση, όπως τις εμπνεύστηκαν και αποτύπωσαν οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες, προβάλλοντας μια κληρονομιά ζωντανή μέχρι και σήμερα. Στα έργα αυτά γίνονται εμφανείς όλες οι διαφορετικές πολιτιστικές επιρροές που συνθέτουν τη βυζαντινή τέχνη, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικής καλαισθησίας και πρωτοτυπίας.

Η αφήγηση της ιστορικής εξέλιξης της βυζαντινής τέχνης μέσα από τη Συλλογή ξεκινάει από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αιώνας μ.Χ.) και αναπτύσσεται μέχρι τη Μεταβυζαντινή περίοδο (1453-1821) και τους Νεότερους χρόνους. Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες του Μουσείου συγκροτούν μία από τις σημαντικότερες συλλογές του, που καταδεικνύουν την εξέλιξη της ζωγραφικής τέχνης, με αφετηρία την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453), περίοδο πνευματικής και καλλιτεχνικής αναγέννησης του Βυζαντίου, μέχρι και τον 20ο αιώνα.

Οι παλαιότερες εικόνες της συλλογής δημιουργήθηκαν στα αγιογραφικά εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης. Όλοι σχεδόν οι μεγάλοι ζωγράφοι της Κρητικής σχολής, που ξεχώρισαν στα χρόνια μετά την Άλωση, αντιπροσωπεύονται στο Μουσείο. Ενδεικτικά, εικόνες των Νικόλαου Τζαφούρη, Μιχαήλ Δαμασκηνού, Εμμανουήλ Λαμπάρδου, Φραγκιά Καβέρτζα, Ιερεμία Παλλάδα, Βίκτωρος και Εμμανουήλ Τζάνε αποτελούν πολύτιμα έργα της συλλογής.

Δημοφιλή εκθέματα από τη Συλλογή